P O Z V Á N K A

výbor AFK Opatovice nad Labem, z.s.

si Vás dovoluje pozvat na

VALNOU  HROMADU 

která se koná v neděli dne  25. června 2023 od 14.oo hodin v restauraci ve fotbalovém areálu.

Program:  1. Zahájení
  2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti AFK za rok 2022
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2021 – 22
  5. Zpráva revizní komise
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Volby výboru AFK a revizní komise  
8. Diskuse
  9. Usnesení Valné hromady
10. Občerstvení
11. Závěr          

Za výbor AFK Opatovice nad Labem

Vondrouš František – předseda